Sözlükte "bahtsız" ne demek?

1. Bahtı kötü olan, mutsuz, talihsizbahtsız

Cümle içinde kullanımı

Bu, korkunç bir çocukluğun, sefil, bahtsız bir çocukluğun devamıdır.
- Sait Faik Abasıyanık

Bahtsız kelimesinin ingilizcesi

adj. fortuneless, hapless, ill fated, down on one's luck, unfortunate